Close

Revenue Administration

Name Total
Revenue Divisions 2
Revenue Taluks 6
Revenue Firkas 20
Revenue Villages 317

REVENUE DIVISIONS (2) :

S.No Revenue Division Name
1 Vellore
2 Gudiyatham

REVENUE TALUKS (6) :

S.No Division Name Taluk Names
1. Vellore
 1. Vellore
 2. Katpadi
 3. Anaicut
2. Gudiyatham
 1. Gudiyatham
 2. Pernambut
 3. K.V. Kuppam

REVENUE FIRKAS (20) :

S.No Revenue Divisions No.of Taluks No.of Firkas
1. Vellore 3 13
2. Gudiyatham 3 7
Total 6 20

REVENUE FIRKAS LIST :

Division Name Taluk Name Firka Name
Vellore Vellore
 1. Vellore North
 2. Vellore South
 3. Sathuvachari
 4. Kaniyambadi
 5. Pennathur
Vellore Katpadi
 1. Katpadi
 2. Thiruvalam
 3. Melpadi
Vellore Anaicut
 1. Anaicut
 2. Usoor
 3. Pallikonda
 4. Odugathur
 5. Agaram
Gudiyattam Gudiyattam
 1. Gudiyattam West
 2. Gudiyattam East
 3. Valathur
Gudiyattam Pernambut
 1. Pernambut
 2. Melpatti
Gudiyattam K.V.Kuppam
 1. K.V. Kuppam
 2. Vaduganthangal

 

S.No Division Name Taluk Name Revenue Villages Count
1. Vellore Vellore 51
2. Vellore Katpadi 49
3. Vellore Anaicut 80
4. Gudiyattam Gudiyattam 61
5. Gudiyattam Pernambut 32
6. Gudiyattam K.V.Kuppam 44